"C+E" Kategória

3.500 Kg +
Bruttó 332.700 Forint
  • Nehézpótkocsit is húzhatsz...
Népszerű

Elméleti
költség

Bruttó 54.000 Forint
  •  

Gyakorlati
költség

Bruttó 192.000 Forint
  •  

Vizsgaköltség

Bruttó 86.700 Forint
  •  

"C+E" kategória:

„C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

A „C+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a „C+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

A „C+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a „B+E”, a „C1+E”, a „D1+E” és a „D+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki
– 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
– 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
– írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
– alapfokú iskolai végzettség;
– „C” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

Alapismeretek 20 óra 
– Közlekedési ismeretek
– Járműszerelvény vezetéselmélete 
– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Járművezetési gyakorlat:   
– Alapoktatás 4 óra 
– Főoktatás: 8 óra, (városi: 4 óra, országúti: 4 óra)

Összesen elmélet + gyakorlat: 26 óra

Elmélet:
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga. 

Gyakorlat:
Rutin, forgalmi vizsga.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– 21 éves;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
– a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

– Elméleti költség: 54.000 Ft
– Gyakorlati költség: 192.000 Ft (12 óra x 16.000 Ft)
– Vizsgaköltség: Elmélet+rutin+forgalmi vizsga óradíjjal: 86.700 Ft
– Összesen: 332.700 Ft

Elméleti tanfolyamainkat jelenleg E-LEARNING (e-titan) online rendszeren keresztül biztosítjuk.

Kérdeznél?