"C" Kategória

3.500 Kg +
Bruttó 381.200 Forint
  • Komolyabb terheket is szállíthatsz
Népszerű

Elméleti
költség

Bruttó 64.000 Forint
  •  

Gyakorlati
költség

Bruttó 224.000 Forint
  •  

Vizsgaköltség

Bruttó 93.200 Forint
  •  

"C" kategória:

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

A „C” kategóriába tartozó járművek csak „C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

A „C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még „C1” alkategóriás gépkocsi, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki
– 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
– írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
– alapfokú iskolai végzettség;
– „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

Alapismeretek: 66 óra
– Közlekedési ismeretek  
– Járművezetés elmélete
– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
– Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás

Járművezetési gyakorlat:  
– Alapoktatás 4 óra  
– Főoktatás 12 óra :
(városi: 6 óra, országúti: 4 óra,  éjszakai: 2)

Összesen elmélet + gyakorlat: 82 óra 

Elmélet :
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás számítógépes vizsga.  

Gyakorlat :
Rutin, forgalmi vizsga.

Elméleti vizsgára   az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára   az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– 21 éves;
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
– a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

„C” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

– Elméleti költség: 64.000 Ft
– Gyakorlati költség: 224.000 Ft (16 óra x 14.000 Ft)
– Vizsgaköltség: Elméleti+Rutin+Forgalmi vizsga, óradíjjal): 93.200 Ft
– Összesen: 381.200 Ft

Elméleti tanfolyamainkat jelenleg E-LEARNING (e-titan) online rendszeren keresztül biztosítjuk.

Kérdeznél?