"B" Kategória

Max 3.500 Kg
Bruttó 331.100* Forint
  • Max 8 utasod lehet
Népszerű

Elméleti
költség

Bruttó 60.500 Forint
  •  
Első-
segély
tanfolyammal

Gyakorlati
költség

Bruttó 246.500 Forint
  •  

Vizsga
költség

Bruttó 24.100 Forint
  •  

"B" kategória:

A „B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

– a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
– az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

A „B” kategóriába tartozó járművek csak „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki
– 17 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
– 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
– a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
– legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

Közlekedési alapismeretek 28 óra
– Közlekedési ismeretek
-A gépkocsivezetés elmélete
– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Járművezetési gyakorlat 29 óra (+ 1 óra a vizsga)
– Alapoktatás 9 óra
– Főoktatás
– Városi vezetés 14 óra
– Országúti vezetés 4 óra
– Vezetés éjszaka 2 óra

Összesen: 57 óra.

Elmélet:
közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.

Gyakorlat:
forgalmi gyakorlati vizsga.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
– 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– 17 éves életkort betöltötte
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

„B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

– Elméleti költség: 60.500 Ft
– Gyakorlati költség: 246.500 Ft (29 óra x 8.500 Ft)
– Vizsgaköltség: (Kresz+Járműkezelési+Forgalmi vizsga, óradíjjal): 24.100 Ft
– Összesen: 331.100 Ft
     * tanpálya használati díj: 1.000Ft

Másik képzőszervtől áthelyezett tanuló 10.500 Ft/ óra.

"B+E" kategória:

– Elméleti költség: 53.000 Ft
– Gyakorlati költség: 132.000 Ft (16 óra x 8.250 Ft)
– Vizsgaköltség: Elméleti+Rutin+Forgalmi vizsga, óradíjjal): 89.200 Ft
– Összesen: 274.200 Ft

Elméleti tanfolyamainkat jelenleg E-LEARNING (e-titan) online rendszeren keresztül biztosítjuk.

Kérdeznél?