"A2" Kategória

400 ccm • 25 kW
Bruttó 228.000 Forint + Eü
  • "A1" ípusú jogosítvánnyal rendelkezőknek

Elméleti
költség

Bruttó 40.500 Forint
  •  

Gyakorlati
költség

Bruttó 128.000 Forint
  •  

Vizsga
költség

Bruttó 59.500 Forint
  •  

"A2" kategória:

35 kW-ig

Az „A” korlátozott kategóriába tartozó járművek „A” korlátozott vagy „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Az „A” korlátozott kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki
– 18 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
– 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
– a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
– legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

Alapismeretek 22 óra
– Közlekedési ismeretek
– Járművezetés elmélete
– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A járművezetés gyakorlata 16 óra (+ 1 óra a vizsga)
– Alapoktatás 6 óra
– Főoktatás
– Városi vezetés 8 óra
– Országúti vezetés 2 óra

Összesen 38 óra.

Az 1 éven belül megszerzett „A1” alkategóriával rendelkezőknél az összes óraszám az „Alapismeretek” óraszámával csökken.

Elmélet:
közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti vizsgára az érvényes „A1” alkategóriával rendelkezők, 1 éven belül.)

Gyakorlat:
járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (kivéve az érvényes „A1” alkategóriával rendelkezők, 1 éven belül);
– 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
– a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
– 18 éves
– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
– a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

-Elméleti költség: 40.500 Ft
-Gyakorlati költség: 128.000 Ft (16 óra X 8.000 Ft)
-Vizsgaköltség: Kresz+Járműkezelési+Forgalmi vizsga, óradíjjal): 59.500 Ft
-Összesen: 228.000 Ft + EÜ

Elméleti tanfolyamainkat jelenleg E-LEARNING (e-titan) online rendszeren keresztül biztosítjuk.

Kérdeznél?